CAST-DESIGNER FOR INVESTMENT CASTING

Cast-Designer สำหรับการหล่อแบบขี้ผึ้งเป็นการออกแบบงานหล่อที่เร็ว และ ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์การออกแบบ และ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่รู้ผลล่วงหน้า

The designer module สามารถช่วยในการออกแบบ gate และ ทางเข้าหลักเพื่อหลีกเลี่ยงรูพรุนจากการหดตัวบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงระบบ smart gating มีข้อมูลของทางเข้าหลักซึ่งถูกสร้างบนพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมของกระบวนการแข็งตัวโดย CPI มีแนวทาง และวิธีการที่แม่นยำ สำหรับการออกแบบที่ถูกต้อง

รูปแบบพิเศษสำหรับการหล่อแบบขี้ผึ้ง:

  • สร้างเปลือกของชิ้นงานอัตโนมัติ
  • คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การแผ่รังสี เงา สำหรับการแข็งตัว และ การเย็นตัว
  • ง่ายในการสร้างรูปปิดและ การตั้งค่า
  • มีฐานข้อมูลของวัสดุจำพวก เหล็กแสตนเลสและโลหะผสมอุณหภูมิสูง
  • รวมกันระหว่างชิ้นส่วนสำหรับการหล่อ และ เปลือกเพื่อคงชิ้นงานไว้
  • ขนาดความหนาแน่นที่แตกต่างกันสำหรับการหล่อและ main tree
  • จำลองความเครียด

 

เทคโนโลยีการ mesh แบบพิเศษ สำหรับการจำลองการหล่อแบบขี้ผึ้ง