CAST-DESIGNER CHO ĐÚC CHÍNH XÁC

Cast-Designer cho đúc chính xác là công cụ phân tích và thiết kế quá trình đúc nhanh chóng dựa trên công nghệ phân tích và thiết kế tiên tiến.

Mô đun thiết kế có thể giúp thiết kế đậu rót và cấu trúc để tránh tình trạng co ngót hay rỗ khí trong vùng nặng. “Hệ thống dẫn thông minh” cung cấp một thư viện cấu trúc chính được xây dựng trên cơ sở hiểu biết để tối ưu quá trình đông đặc. Mô phỏng CPI cung cấp một phương pháp rất chính xác để đánh giá thiết kế.

 

Tính năng đặc biệt cho đúc chính xác

  • Tạo lớp vỏ tự động
  • Xem xét nhân tố bức xạ và bóng cho mô phỏng làm mát và đông đặc
  • Dễ dàng kết thúc các phát sinh và cài đặt
  • Dữ liệu vật liệu cơ sở đa dạng cho các vật liệu: thép, theo không gỉ và hợp kim nhiệt độ cao
  • Nhân tố kết hợp cho đúc và lớp vỏ để lưu các mô hình
  • Kích thước mật độ khác nhau của vật đúc và cấu trúc chính
  • Mô phỏng áp lực

 

Công nghệ tạo lưới tân tiến cho mô phỏng đúc chính xác