Yêu cầu demo

C3P Software có thể cung cấp cho khách hàng tiềm năng quan tâm phần mềm demo thể hiện đầy đủ các tính năng của phần mềm như: dễ sử dụng, đơn giản hóa quá trình cài đặt, tốc độ tính toán, độ chính xác và độ tin cậy các kết quả, đánh giá thí nghiệm, các giải pháp đổi mới và hiệu quả.
Để trải nghiệm phần mềm demo, bạn có thể điền vào mẫu thông tin sử dụng trang liên quan, bằng cách điền thông tin liên hệ cá nhân, phần mềm bạn quan tâm nhất và bất cứ bình luận hay chú thích nào.

Chú ý rằng “demo” có thể được xem xét, phụ thuộc vào phần mềm, bản dùng thử, ví dụ như một mô phỏng hoặc một thu thập tài liệu.

* Họ và tên

* Công ty

*Email

*Điện thoại

* C3P Sản phẩm
 CAST-DESIGNER™ FORM-ADVISOR™ GEO-DESIGNER™

*Quá trình đúc
 Đúc áp lực cao Đúc áp lực thấp Đúc trọng lực trên khuôn cát Đúc trọng lực bằng khuôn mẫu Đúc chính xác Khác

* • Tiêu đề

Lời nhắn